top of page

Dla rodzin 

Baaqia Uqdah

Hrabstwo Middlesex

Specjalista ds. niemowląt/ małych dzieci

732-934-2903 

Esther „Jackie” Stephens

Hrabstwo Somerset

Specjalista ds. niemowląt/ małych dzieci

908-333-2461

Rodzaje opieki nad dziećmi

Jako trener i mentor dla niemowląt i małych dzieci obiecujemy:

1

Aby poprowadzić Cię przez wypełnianie i przesyłanie WNIOSKU REJESTRACYJNEGO Sieci Specjalistów ds. Małych Dzieci (ITSN), jeśli jesteś zainteresowany

2

Poprowadzi Cię przez zrozumienie i ocenę jakości Twojej Rodzinnej Opieki nad Dzieckiem lub Centrum Opieki nad Dziećmi dla Niemowląt/Małych Dzieci przy użyciu FCCERS-3 i/lub ITERS-3

3

Aby zapewnić wirtualne i/lub osobiste wizyty w programie, warsztaty i pomoc techniczną dostosowaną do potrzeb Twojego programu oraz zorganizować powyższe w czasie dogodnym dla dyrektora, członków personelu i/lub rodzinnego opiekuna dziecka

4

Przeprowadzać wirtualne i/lub osobiste obserwacje i oceny sal lekcyjnych dla Twojego ośrodka lub miejsca opieki, obserwacje i oceny dla Ciebie w sposób pełen szacunku i nieinwazyjny

5

Dzielenie się wynikami obserwacji ze Skali Oceny Środowiskowej Niemowlęcego Malucha lub Rodzinnej Skali Oceny Opieki nad Dzieckiem z dyrektorem/dostawcą programu w jasny, zwięzły, terminowy, profesjonalny, pozbawiony osądów i pełen szacunku sposób

6

Traktowanie całego kierownictwa i personelu z szacunkiem i profesjonalizmem

Aby powiadomić program z 24-godzinnym wyprzedzeniem, jeśli ma to zastosowanie, jeśli wizyta musi zostać przełożona lub anulowana

7

Linki do innych zasobów

Dołącz do tych, którzy wspierają programy opieki nad dziećmi

bottom of page